Asp.NEt C# Postback Problemi

Asp.NEt C# Postback Olayında Jquery Çalışmama hatasını gidermenin basit bir yönetimi var.

PostBack Olayında Jquery scriptlerinin yeninden çalışır hale gelmesi için1- Çalışılan WebForm veya MasterPage sayfanızda yerlan body tag da onload olayında da isPostBackCallMethod hazırladığımız metodu çağırıyoruz.
  <body onoad="isPostBackCallMethod();">
      ........
      ........
  </body>

2- Postback işlemi olduğunda tetiklenen bir method için Default JS dosyanızda  metot açıyoruz. 
  function isPostBackCallMethod 
  {
      // postback işlemi olduğunda tetiklenen method içerisinde PostBack işleminin tamamlandığında istediğimiz Jquery kodlarımızın yenilenmesini sağlayacak methodun çağırılması için
PageRequestManager sınıfında tetikleyici ekliyoruz.
Sys.WebForms.PageRequestManager.getInstance().add_endRequest(FnPostRefreshJqueryScript);
 }


3-  function FnPostRefreshJqueryScript()
    {
         // documnet ready function da yer alan Jquery scriptlerinin kopyasını bu bölümede yazıyoruz 
    }


...
Z.A
 
3dSecureLoader
3D Secure Ödeme İşlemi için
Bankanıza Yönlendiriliyorsunuz...