Kredi Kartı Ödeme Sözleşmesi

ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  ELEKTRONİK SANAL POS SÖZLEŞMESİ
 
1.Taraflar
 
İş bu sözleşme bir tarafta, Soğanlık Orta Mah. Yanlız Selvi Cad. No:5/B Blok D.131 Uptwins Residence 34860 Kartal/istanbul  adresinde mukim ARNE YAZILIM BLŞ. DANIŞMANKIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ” (Bundan böyle “ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ” olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta,                                                                                                 adresinde mukim ;                                                                                                      (Bundan böyle “Müşteri” olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır.
 
2. Sözlesmenin Konusu
 
 • İşbu sözleşme, Müşterinin ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  tarafından işletilen ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ SANAL POS (www.Arneyazilim.com.tr) Güvenli Ödeme Sistemine (Bundan sonra kısaca ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ SANAL POS olarak anılacaktır) ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  MÜŞTERİSİ olarak üyeliğini ve bu üyeliğin koşullarını düzenlemekte, Müşterinin ürün satışlarına ve alımlarına istinaden kredi kartı ile ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  Güvenli Ödeme sistemi içerisinde yer alan sanal ya da fiziksel POS’lar aracılığıyla kendi müşterilerinden tahsilat ve/veya ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ’ya ödeme yapabilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen hükümleri içermektedir.
 • ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ SANAL POS, Müşterinin son kullanıcılara bu sisteme dâhil Sanal ve/veya Fiziksel POS’lar aracılığıyla kredi kartlı satış yapabildiği ödeme ve tahsilat sistemidir.
 • MÜŞTERİ, ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ SANAL POS sistemine dahil Sanal ve/veya Fiziksel POS’ları bu sözleşmede yer alan hükümler çerçevesinde kullanabilir.
 • İşbu sözleşme yukarıda açıklanmış olan konu kapsamındaki ticaretin tabi olacağı hükümlerin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.
 
3. Tanımlar
 
ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ POS: ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  tarafından işbu sözleşmeyi imzalayan Müşteriye sağlanan kredi kartlı tahsilatı ve buna ilişkin mal satışını ifade eder.
BANKA: ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ POS sistemine bağlı olarak ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  ile sözleşme imzalayan bankalardır.
ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ POS- POSLARI: ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  ile ilgili bankalar arasında sözleşmeye bağlanarak imzalanmış olan Üye-İşyeri sözleşmeleri sonucunda ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  kullanımına tahsis edilen Sanal ve/veya Fiziksel POS’ları ifade eder.
ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ POS İŞLEM ÖZETİ (SLİP): Gerek sanal, gerekse Fiziksel POS cihazı tarafından basılı olarak elde edilen veya ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ POS yazılımından tanımlı olan standart yazıcılara dökülen ve bir nüshası kredi kartı sahibi tarafından imza edilerek saklanması kanuni olarak mecbur olunan belgeyi ifade eder.
AVANTAJLI KOMİSYON ORANI: ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  ile ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ POS sistemi kapsamındaki bankalar arasında yapılan anlaşmalara istinaden bankalar tarafından işlem tutarı üzerinden kesilen komisyon oranlarıdır.
 
KOMİSYON DESTEĞİ: ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ’nın durum ve koşulları belirlemesi kendisi tarafından yapılan Müşteriye Kredi Kartı işlemleri üzerinden ödeyebileceği banka işlem komisyonu destek bedellerini ifade eder.
“www.arneyazilim.com.tr”: ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ’nın MÜŞTERİ’lerine satış yaptığı/yapacağı “ , www.arneyazilim.com.tr internet sitesini ifade eder.
 
POS CİHAZI: Kart üzerindeki ve işlemlerle ilgili tüm bilgileri Banka bilgisayarına aktaran, bu sayede kaybedilen, çalınan, sahte olarak düzenlenen ve bunlar gibi nedenlerle iptal edilen geçersiz tüm kartların otokontrolünü yapan; yapılan işler ile ilgili olarak Banka’dan Provizyon alan, kart ve işlemlerle ilgili bilgilerin satış belgesi üzerinde yazılmasını sağlayan sanal POS terminalini ve üye işyeri numarası veya yine Müşterinin kendisine banka ve/veya ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  tarafından tahsis edilebilecek POS cihazını ifade eder.
 
ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ: Chip’li, chipsiz taksit kartlar ile kredi kartlarının tabi olacağı kuralları düzenleyen ve ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  ile Bankalar arasında akdedilmiş olan sözleşmeleri,
 
ÜRÜN KAMPANYASI: Şartları ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  tarafından belirlenecek ve ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ POS ve/veya “arneyazilim.com.tr”de ilan edilecek belirli ürün ya da ürün gruplarına yönelik belirli kredi kartı ve taksit alternatiflerini ve avantajlı komisyon oranlarını içeren kampanyaları ifade eder.
 
GENEL ORAN KAMPANYASI: Şartları ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  tarafından belirlenecek ve ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ POS ve/veya “arneyazilim.com.tr ”de ilan edilecek belirli ürün ya da ürün gruplarına bağlı olmayan ancak belirli kredi kartı ve taksit alternatiflerini ve avantajlı komisyon oranlarını içeren ve prim ödemelerini de içerebilen kampanyaları ifade eder.
4. Çalışma Şartlarına İlişkin Hükümler
 1. ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ POS esasen bir ödeme şekli olup; bu ödeme şekli, Müşterinin ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ POS sistemi vasıtası ile kredi kartlarından yapacağı ödemelerin bu sözleşme çerçevesinde doğrudan ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ’nın banka hesaplarına geçmesi ve Müşterinin karşılığında ürün/hizmet alımı  ya da var olan borcun ödenmesi  esasına dayanır.
 2. ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ; Müşterinin ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ POS sistemiyle yapacağı satışlardan doğan tahsilatlarını Müşterinin cari hesabına kaydederek Müşteriye borçlanır.Bahsi geçen tutar MÜŞTERİ ‘ye ait devreden cari borçların kapatılmasında kullanılabileceği gibi yeni mal alımlarında da peşin ödeme olarak da kullanılabilir. MÜŞTERİ, ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  nezdindeki cari hesabı henüz alacak bakiyesi vermeden, ileride doğacak alacaklarına mahsuben mal verilmesi talebinde bulunamaz.
 3. ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ’nın anlaşmalı Bankalar ile yapmış ve/veya yapacak olduğu anlaşmalarla sağlanan avantajlı taksit imkânlarından Müşterinin ya da müşterilerinin faydalandırılması ve/veya belirli ürün gruplarında kredi kartı komisyon desteği sağlayarak karşılıklı ticaretin canlandırılması amaçlanmaktadır.
 4. ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ POS sisteminde bankaların uygulayacağı komisyon oranları ve/veya kampanya koşulları “ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ pos.com ve/veya “www.arneyazilim.com.tr.” aracılığıyla duyurulur. Banka komisyon oranları ve kampanya koşulları ekonomide yaşanacak gelişmelere paralel olarak uzatılabilir, öncesinde son bulabilir ya da değiştirilebilir.
 5. Verilen şifrelerin güvenliği MÜŞTERİ sorumluluğundadır. Bu şifre girilerek yapılan tüm işlemlerden MÜŞTERİ sorumludur. MÜŞTERİ sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesini takip eden 1 (bir) yıl süre içerisinde ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ POS sistemi ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi ve kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder. Elektronik ortamda MÜŞTERİ kendisine verilen şifre  ile yapacağı işlemlerde onay butonuna basmakla verdiği sipariş ve bilgilerin doğru gerçek ve serbest iradesini yansıttığını onay ve beyan etmiş olur.
 6. ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  hiçbir sebep göstermeksizin ve bu sözleşme süresince herhangi bir anda Müşterinin üyeliğini kısmen ya da tamamen durdurmak, askıya almak ve reddetmek haklarına sahiptir.
 7. ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  herhangi bir zamanda ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ POS sisteminin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Bankalar ya da satış işlemlerinin yapıldığı POS’lar arasında iletişimi sağlayan koşullarda bir değişiklik, arıza ya da yoğunluk vs. gibi bir sebeple yaşanacak sorunlardan ve sistemin işlememesinden dolayı ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ’nın, ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ POS üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 8. ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ POS sözleşmesi internet üzerinden PDF formatında döküm alınarak imzalanan bir sözleşme olup, sözleşme üzerinde yapılacak herhangi tahrifat, üzerinde oynanma, silme ya da değişiklik yapılması durumunda internet üzerindeki PDF formatındaki esaslar çerçevesinde geçerlidir. Sözleşme üzerinde belli bir bölüm ya da belli bir cümlenin tahrifatı, üzerinde oynanması, silinmesi, bildirmeksizin değişiklik yapılması sebebiyle ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  ve 3. Kişilerin uğrayacağı zararlardan MÜŞTERİ sorumludur. MÜŞTERİ üzerinde oynama yapılan sözleşmelerde tüm zararların karşılanması dışında habersiz yapılan bu değişikliğe istinaden karşılaşılan zararın 5 katı tutarındaki maddi cezayı ödemeyi peşinen kabul eder. Müşterinin sözleşme hükümlerine ilişkin çekincelerini sözleşme ekinde ayrı şerh maddeleri ile belirtmeleri gerekmektedir. Ancak bu durumda ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ’nın sözleşmeyi kabul etmeme hakkı saklıdır.
 9. ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ , ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde Müşterinin hizmetlerden yararlanabilmesi için “www.arneyazilim.com.tr” ana sayfasında, ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ POS ana sayfasında veya şifre giriş sayfasında duyurulacak sözleşme değişiklikleri ilgili alanı okuması ve imzaladığı değişiklik yapılmış metni kaşe ve imzalayarak ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ’ya göndererek kabul ettiğini beyan etmesi gerekir. Bu onayın verilmemesi halinde Müşterinin üyeliği ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  tarafından iptal edilebilecek veya onay verilene kadar askıya alınabilecektir.
 10. Müşterinin satmış olduğu ürüne ya da yapmış olduğu kredi kartı işlemine dair son kullanıcı ya da 3. şahıslar tarafından ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ’ dan talepte bulunulması ya da dava açılması durumunda MÜŞTERİ bu talep ve davalardan ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ’yı derhal kurtarmayı taahhüt eder. Açılan davalarda davanın sonuçlanmasının beklenmesi gerekliliği öne sürülerek MÜŞTERİ bu yükümlülüğünü geciktiremez.
 11. MÜŞTERİ, ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ POS sistemi ile yapmış olduğu tahsilatlarından dolayı nakit iadesi, ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ’in satmadığı bir mal ya da hizmetin verilmesi vs. gibi herhangi bir talepte bulunamaz. Müşterinin, ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  nezdinde oluşan cari hesap alacağı için hiçbir faiz, vade farkı, kur farkı vs. tahakkuk ettirilmeyecektir. MÜŞTERİ bu yöndeki tüm talep haklarından peşinen feragat etmiştir.
 12. ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  kendisine ait POS cihazlarında ve sanal POS’larda hangi kart markalarının ve bankaların yer alacağını belirleme ve dilediğinde bunları değiştirme konusunda tamamen serbesttir.
 13. ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  tek taraflı olarak “www.arneyazilim.com.tr” ve / veya ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ POS üzerinden ilanda bulunarak herhangi bir anda kampanyaları tamamen ya da kısmen durdurma / değiştirme hakkına sahiptir. Bu durumda Müşterinin kazanılmış hakları saklıdır.
 14. ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  tahsilata ilişkin önceden ilan etmiş olduğu Banka komisyonunu her bir işlem için ayrı ayrı ya da belirli dönemlerde toplu olarak kısmen veya tamamen Müşteriye faturalama ve/veya yansıtma ve Müşterinin ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  nezdindeki cari hesabına borç kaydetme hakkına sahiptir.
 15. ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ POS sistemi üzerinde Bankaların ya da kart çıkaran kuruluşların geliştireceği uygulama & yöntem ya da metotları kredi kart sahiplerinin ya da ilgili tarafların korunması amacıyla devreye alabilir.
 16. ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  kart ve işlem güvenliği gerekçesi ile işlem başına ya da günlük, haftalık, aylık vb. Süreler için toplam işlem tutarlarına sınır koymak veya daha sonra ortaya çıkabilecek güvenlik gerekçeleri ile farklı işlem sınırlamaları getirme hakkına sahiptir.
 17. ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ , Müşterinin ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ POS sistemi ile ürün alımı yapabilmesi için teminat talep etme hakkına sahiptir. ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  teminat şartlarını zaman içinde değiştirebilir. Teminat şartlarını yerine getiremeyen Müşterinin ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ POS sistemi üzerinden işlem yapması engellenebilir. MÜŞTERİ teminat şartlarını yerine getirdiği halde ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ , tek bir kart ya da tüm kart grubu için kredi kartı işlemlerini sınırlayabilir ya da durdurabilir. Kredi kartı satışlarının sınırlandırılması ya da durdurulması sebebiyle ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 18. Alınan teminatlar Kredi kartı işlemlerine 180 güne kadar itiraz yapılabilmesi nedeniyle sözleşme fesih tarihinden 180 gün sonra iade edilecektir. Bu süre dahilinde kredi kartları ile yapılmış bir işleme itiraz gelmesi durumunda itiraz sonuçlanana kadar teminat geri verilmez. Kart çıkaran kuruluşlar, Bankalar, yasalar ve/veya mahkeme kararları vs. vereceği kararlar neticesinde itiraz sürelerinin değişmesi durumunda teminatın geri veriliş süresi değişebilecektir. Kural gereği itiraz süresinin en üst sınırı teminat süresinin iade süresini belirler.
 19. Sipariş aşamasında POS’lar üzerinden alınan otorizasyon; otorizasyonun alındığı andaki kartın geçerliliği, sahte, çalıntı, kayıp duyurusunun bulunup bulunmadığı ve limitinin kullanılabilirliğinin kontrolü açısındandır. ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  alınan otorizasyonun ilerde herhangi bir sebeple banka tarafından geri alınmasından dolayı sorumlu tutulamaz. Banka tarafından geri alınacak tutar Müşterinin hesabına borç olarak kaydedilir.
 20. Kredi kartı işlemlerinde kart sahiplerince gelecek itirazlar, mahkeme kararları ya da Banka tarafından  her ne sebeple olursa olsun ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ’ya ödenmeyen veya ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ’dan geri iade alınan paralar için ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ , elindeki teminat evraklarını tek taraflı ve ihbarsız olarak derhal işleme koyma hakkına sahiptir. MÜŞTERİ ilgili tutarı ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ’ya peşinen ödemeyi kabul eder.
 21. İcra işlemi teminat evrakı üzerinden ihlal edilen cezai tazminatları, %15 avukatlık ücretini ve BANKA’ca ödenmeyen/ödenip geri alınan paraların tamamı nazara alınarak işleme geçilebilecektir. Böyle bir durumda MÜŞTERİ ana borç, tazminat ve %15 vekâlet ücretinden sorumlu olduğunu, tazminat ve vekalet ücretinin fahişliğini iddia edemeyeceğini peşinen basiretli bir tacir vasfı ile kabul ve taahhüt eder.
 22. ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  ile bankalar arasında akdedilmiş bulunan ve/veya akdedilecek olan Üye İşyeri Sözleşmelerinde ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  tarafından taahhüt edilen, ancak Müşterinin eylem ve davranışlarıyla ilgili olan ve/veya olacak yükümlülüklere MÜŞTERİ şimdiden vakıf olduğunu, bu yükümlülüklerin MÜŞTERİ tarafından ihlalinden kaynaklanabilecek ve ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ’in BANKA’ya karşı sorumluluğunu doğuracak her türlü sözleşme ihlallerinde MÜŞTERİ ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ’ya karşı kayıtsız şartsız sorumlu olacaktır.
 23. MÜŞTERİ, kredi kartı, POS makinası ve Sanal POS üzerinden yapılacak işlemlerle ilgili olarak münferiden veya diğer kişilerle müştereken gerçekleştirilecek sahtekarlık, usulsüzlük, dolandırıcılık, fiktif işlem ve kredi kartının her türlü usulsüz kullanımı türünden kötü niyetli fiillerden ya da yapılacak hatalar sebebi ile ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ’nın ve/veya BANKA’nın ve/veya kart hamilinin uğrayacağı zararlardan sorumludur. MÜŞTERİ, ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ’nın uğrayacağı hukuki ve cezai yaptırımlar karşısında işlemleri bizzat yapan olarak kendisinin sorumlu olduğunu ve kendisinin haksız işlem ve eylemiyle ilgili ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ’nın hiçbir kusurunun olmadığını şimdiden kabul ve taahhüt eder.
 24. Müşterinin her hangi bir kusurlu işlemi dolayısıyla ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ’nın uğrayabileceği zararlar derhal Müşterinin cari hesabına borç olarak kaydedilecek ya da ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  tarafından talep edildiğinde, tüm fer’ileriyle derhal ve nakden ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ’ya ödenecektir. Müşterinin carisinde alacak mevcut olması halinde ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  her hangi bir ihtar, ihbar veya hüküm tesisine gerek kalmaksızın zararını doğrudan tahsil edebilecektir.
 25. MÜŞTERİ, Kredi Kartı ile satın alınmış bir malı veya hizmeti kart hamiline teslim etmemesi/ vermemesi, eksik, kusurlu teslim etmesi/vermesi veya benzeri bir sebeple satış belgesi tutarının kısmen veya tamamen kart hamilinden tahsil edilememesi durumunda, ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ’nın ve/veya kart hamilinin uğrayacağı zararlardan sorumlu olup, ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ’nın yeni siparişleri reddetme ve yapılan işlemin 5 katına kadar CEZAİ TAZMİNAT talep, mahsup ve/veya sözleşmeyi FESİH haklarının olduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder.
 26. MÜŞTERİ sözleşmenin feshi halinde fesih tarihinden itibaren 2 işgünü içinde elindeki bütün kredi kartı ödeme talimatnamelerini, POS işlem sliplerini, ekli evraklarını ve ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ’nın talep edeceği diğer belgeleri ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ’ya derhal ve aynen iade etmekle yükümlüdür. Sözleşmenin fesih olmasından evvel yapılmış tüm işlemlerde sözleşme hükümleri geçerlidir. Ayrıca yapılan işlemler ile MÜŞTERİ ‘den gerekli bilgi ve belge temini 2 iş günü içerisinde ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ’ya ulaştırılmalıdır.
aa. Bu sözleşme kapsamında MÜŞTERİ, ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  ve/veya BANKA tarafından düzenlenecek, promosyon, tanıtım vs. tüm organizasyonlara iştirak etmek zorundadır. Aksine davranışlar sözleşmenin ihlali anlamına gelecektir. Müşterinin satmış olduğu ürüne ya da yapmış olduğu kredi kartı işlemine dair son kullanıcı ya da 3. şahıslar tarafından ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ’dan talepte bulunulması ya da dava açılması durumunda MÜŞTERİ bu talep ve davalardan ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  yı derhal kurtarmayı taahhüt eder. Açılan davalarda davanın sonuçlanmasının beklenmesi gerekliliği öne sürülerek MÜŞTERİ oluşmuş olan veya oluşacak olan bu yükümlülüğünü geciktiremez, bekletemez.
bb. MÜŞTERİ Satış Belgelerini, Fiziksel POS sliplerini ve sanal POS işlemlerinde müşteri tarafından imzalanmış olan ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ POS İşlem Özeti’ni Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde 10 yıl süre ile saklamak zorunda olup bu süre içerisinde BANKA veya ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  tarafından herhangi bir nedenden dolayı talep gelmesi durumunda, talep tarihini takip eden 2 iş günü içinde ibraz etmekle yükümlüdür. Belgeler ibraz edilmediği takdirde, ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  satış belgesi tutarını üye işyerinin hesabından resmen tahsil etme hakkına sahiptir. Çıkabilecek anlaşmazlıklarda sadece ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  ve BANKA’nın kayıt ve belgeleri esas alınır. MÜŞTERİ bu kayıt ve belgelere hiçbir şekilde itirazda bulunamaz.
cc. MÜŞTERİ bu sözleşme kapsamında yapılacak işlemlerden önce, işlemler sırasında ve sonrasında aşağıdaki hükümleri dikkate alacağını taahhüt eder. MÜŞTERİ;
 1. Kartın ilgili kanunlarda belirtilen şekli ve şartlara uygunluğunu, görünümünü, kart üzerinde mevcut olması gerekli tüm bilgileri taşıdığını ve işleme kabul edilebilir şartları taşır nitelikte bir kart olduğunu,
 2. Kartın geçerlilik süresi içinde kullanılmakta olduğunu,
 3. Kartın arka yüzündeki imza bandının kart hamili tarafından daha önce imzalanmış bulunduğunu ve kart hamilinin satış işlemi sonucunda gerekli satış belgesi/belgeleri üzerine alınacak imzasının bu imza ile aynı olduğunu veya yapılan kredi kartlı ödemenin şifresinin girilerek yapıldığını,
 4. Kartın ön yüzünde yer alan numaranın, imza bandındaki kart numarası ve POS’tan (sanal POS’tan yapılan işlemlerde sistemden alınacak yazılı döküm) çıkan slip üzerinde yer alan kart numarasıyla aynı olduğunu,
 5. Şüpheli durum halinde kendisine ait POS’lar için Muhatap BANKA’nın otorizasyon merkezi ile ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ POS sistemi için ise ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  Finans Departmanı ile irtibata geçilerek, işlemin tam ve uygunluğunu kontrol ve tespit etmekle yükümlü olduğunu,
 6. Kart kullanan kişinin gerçek kart hamili olup olmadığının tespiti amacıyla kimlik bilgilerini,
 7. Satış Belgesinde; Müşterinin ticari unvanının, satılan mal veya hizmet bedelinin kart numarasının geçerlilik tarihinin, alınmış ise Provizyon onay kodunun ve Üyenin imzasının bulunup bulunmadığını, kontrol etmek ile yükümlüdür.
dd. Visa/Mastercard ve diğer kart çıkaran kuruluşlar, BDDK, BKM, Bankalar gibi ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile diğer özel kuruluşların gelecekte ortaya çıkabilecek gerekli olarak duyurduğu ve gelecekte değişikliği duyurulabilecek tüm hususları, MÜŞTERİ basiretli bir iş adımı olarak kontrol ve takip etmekle yükümlüdür.
ee. MÜŞTERİ, Sanal POS işlemlerinde kart hamili olan MÜŞTERİSİ ile beraber, içerisinde adı, soyadı kart numarası, kartın son kullanma tarihi, sipariş tutarı (çekilmesi talep edilen ödeme tutarı) bilgilerini, faturanın kimin adına kesileceğini, telefon numarasını, kendisinin ve kart sahibinin imzasını içeren talimatın yer aldığı ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ POS İşlem Özeti dokümanını imzalamak ve MÜŞTERİSİne imzalatmak zorundadır.
ff. Üzerinde kazıntı, silinti, tahrifat, düzeltme ve benzeri değişiklikler yapılmış olan belge ve/veya belgeler, kart sahibinin imzasını taşımayan belge ve/veya belgeler ile yapılan işlem ve /veya işlemler, BANKA’ca işleme alınmaması durumunda veya karşılığı her ne suretle olursa olsun ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ’ya ödenmezse MÜŞTERİ işlem tutarı ve bu tutarın 5 katı cezai şartı ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ’ya kayıtsız, şartsız ve koşulsuz ödemekle yükümlüdür. Böyle bir olay vukuunda ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ’nın sözleşmeyi tek taraflı olarak feshederek POS cihazını geri alma veya sanal POS iptali hakkı saklıdır. Satış belgesi üzerinde kart hamili imzaladıktan veya sonra hiçbir değişiklik ve ekleme yapılamaz, satış belgeleri başka işyerlerine verilemez.
gg. ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  ile bankalar arasında imzalanarak sözleşmeye bağlanmış bulunan ve/veya bağlanacak olan Üye İşyeri Sözleşmelerinde ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  tarafından taahhüt edilen, ancak Müşterinin eylem ve davranışlarıyla ilgili olan ve/veya olacak yükümlülüklere MÜŞTERİ şimdiden tümüne hakim ve anlamış olduğunu, bu yükümlülüklerin MÜŞTERİ tarafından her hangi bir nedenden dolayı ihlalinden kaynaklanabilecek ve ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ’nın BANKA’ya karşı sorumluluğunu doğuracak her türlü sözleşme ihlallerinde MÜŞTERİ ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ’ya karşı kayıtsız şartsız sorumlu olacaktır. Satış bedelleri, temlik edilen ya da virman yapılan bedellerin, Banka’dan kaynaklanacak muhtelif nedenlerle ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  hesabına geç yatmasından ve buna bağlı olarak ortaya çıkabilecek, faiz, kur farkı, vade farkı v.s. gibi kayıplardan ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  sorumlu tutulamayacaktır.
hh. MÜŞTERİ, bu sözleşme çerçevesinde son kullanıcılara satmış olduğu ürünleri, fatura, irsaliye, garanti belgesi, Türkçe kullanma kılavuzu, servis listesi v.s. ile birlikte tam ve eksiksiz olarak teslim etmekten sorumludur. ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  sadece bu sözleşmeden doğan hukuki ilişki sebebiyle 4077 sayılı yasa ve ilgili mevzuat kapsamında tüketiciye karşı sorumlu Kisi ve kuruluşlardan değildir. Ancak ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ , resmi merciler önünde sadece bu sözleşmenin yarattığı hukuki ilişkiden dolayı sorumlu tutulursa, henüz bir ödeme yapılmasa dahi doğabilecek zararları derhal Müşterinin cari hesabına borç olarak kaydetmek, alacaklarından takas ve mahsup etmek hak ve yetkisine sahip olacak ya da ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  tarafından talep edildiğinde, tüm fer’ileriyle birlikte derhal ve nakden ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ’ya ödenecektir.
ii. ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  ve Banka, kart hamili ile MÜŞTERİ arasında, alışveriş konusu olan mal/hizmetlerin kalitesi, miktarı, nakliyesi, teslimi, cinsi, fiyatı ve ifası ile ilgili olayları bilme, takip etme ve bunlarla ilgili anlaşmazlıklarda taraf olma ve hiçbir suretle karar verme durumunda değildir. Ancak ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  ve BANKA’nın satış işlemiyle ilgili belgeleri MÜŞTERİ ’den talep etme hakkı saklıdır.
jj. MÜŞTERİ, ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  nezdindeki cari hesabında oluşan bedelleri, ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ’nın onayı  olmadan  3.şahıslara temlik edemez devredemez. Söz konusu bedeller için 3. Şahıslar tarafından her hangi bir icra, yasal takibat tahdidi gelmesi halinde, ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  işbu sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkına sahiptir.
 
5. ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ POS Sistemlerinden Yapilacak Tahsilatlara Ilişkin Hükümler
 
Bu bölümdeki düzenlemeler sanal ve / veya fiziksel POS sistemleri kullanılarak yapılan satışlara ilişkin hükümleri içerir. ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  eğer uygun görürse MÜŞTERİ ile “POS CİHAZI KİRALAMA PROTOKOLÜ”nü imzalayarak ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ POS a ait Fiziksel POS cihazlarını kiralamak ve/veya bu cihazlar ile tahsilat yapma imkanına sahip olurlar.
 
 1. ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ , ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ POS sistemindeki cihazlarında ve sanal POS’larda hangi kredi kartı ve bankaların olacağını  belirleme ve dilediğinde bunları yeniden düzenleyerek arttırma, eksiltme hakkında tamamen serbesttir.
 
 1. Müşterinin, ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ POS sistemlerinden geçirilen tüm kart tahsilatlarından kaynaklanan tahsilatları işlemin yapıldığı gün içerisinde ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  nezdindeki cari hesabına alacak kaydı olarak yansıtılacaktır. ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  tahsilata ilişkin önceden ilan etmiş olduğu Banka komisyonunu her bir işlem için ayrı ayrı ya da belirli dönemlerde toplu olarak kısmen veya tamamen Müşteriye faturalama ve/veya yansıtma ve Müşterinin ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  nezdindeki cari hesabına borç kaydetme hakkına sahiptir.
 
 1. MÜŞTERİ tarafından yapılan tahsilatlar, tahsilat anında geçerli ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  sisteminde olan kur üzerinden Müşterinin ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ’daki çalışma para birimine çevrilir ve ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  nezdindeki cari hesabına alacak kaydı olarak kaydedilir.
 
 1. MÜŞTERİ kredi kartı hamillerine taksitli kampanya sisteminden faydalanmak için ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ POS sistemlerinden çekim yapıldığını, müşterinin talep ettiği ürün ve/veya ürünlerin ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ’dan sipariş işleminin gerçekleştirildiğini ve bu nedenle ödemenin direkt ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ’ya yapıldığını ekstre bilgilerinde bunu gördüklerinde itiraza mahal vermeyecek şekilde bildirilecektir. MÜŞTERİ, MÜŞTERİSİnin bu tür olası itirazlarında bizzat sorumlu ve muhatap olacağını ve MÜŞTERİSİne lüzumlu izahatı yapacağını kabul ve taahhüt eder.
 
 1. Kart hamili ile MÜŞTERİ ve ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  arasında mutabakata varılarak bir iade işlemi gerçekleştirilmek istenildiği takdirde;
 
 1. MÜŞTERİ, ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ POS sistemleri ile gerçekleştireceği işlemlerinin iade taleplerini ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ’ya ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ POS üzerinden iletecektir. İade işlemi talep alındıktan sonraki 3 işgünü içerisinde yapılacaktır. İşlem yapıldığında borç kaydı iade işleminin yapıldığı gün geçerli ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  sistem kuru üzerinden Müşterinin ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ’daki çalışma para birimine çevrilerek borç kaydedilecektir.
 
 1. İade işlemleri nakdi bir iadede bulunması yoluyla değil ilgili kart hamilinin kredi kartına iade yapılması yoluyla ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  tarafından gerçekleştirilir.
 
 1. İade talep edilen işlemden kaynaklanan ve ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ’ya temlik edilmiş olan alacağın iade talebinden önce bir mal alımı ya da var olan vadesi gelmiş borçların tahsilinde kapatılmış olması durumunda ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  iade yapmama hakkına sahiptir. Bu durumda ilgili kredi kartına iadenin yapılabilmesi için Müşterinin satın aldığı mala ilişkin ya da vadesi gelmiş borcuna ilişkin tutarı nakden ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ’ya ödemesi gerekmektedir.
 
 1. MÜŞTERİ, talep edilmesi halinde iade konusu olan işleme ilişkin iade belgelerini, iadeye neden olan satış belgesi ekinde, iade tarihinden itibaren 2 iş günü içinde ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ’ya ve/veya BANKA’ya ibraz etmek zorundadır.
 
 1. İade talebinin hatalı, belirtilen format dışında yapılması ya da ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ’ya ulaşmaması durumunda iadenin yapılmamasından ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  sorumlu tutulamaz.
 
 1. MÜŞTERİ bir işlemi gerçekleştirdiği gün içerisinde gün sonu işlemi yapılmadan önce iptal edilmesini talep edebilir. ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  İptalin gerçekleştirilmesi için kendisinden onay alınmasını şart koşabileceği gibi Müşterinin iptal işlemini POS cihazı ile gerçekleştirmesine de izin verebilir. Ancak iptal işlemi yapılması durumunda ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  Müşterinin kredi limit durumuna bağlı olarak varsa verilmiş siparişlerini iptal etme yetkisine sahiptir.
 
 6.Ürün Kampanyalı Satışlara İlişikin Hükümler
 
Bu bölümdeki düzenlemeler ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  yada MÜŞTERİ POS’ları kullanılarak yapılan satışlara
ilişkin “Ürün Kampanyalarının” düzenlenme, özel koşullarını belirleme ve uygulanmasına ilişkin esasları içerir.
 
ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  Ürün Kampanyalarına ilişkin tüm koşul ve yöntemleri belirler ve bu koşul ve yöntemleri “Www.arneyazilim.com.tr” ve / veya ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ POS üzerinden MÜŞTERİ’lerine ilan ederek bildirir. Bu koşul ve yöntemler kesin bağlayıcı olup kampanya koşul, düzenlenme ve uygulamalarının ihlali durumunda kampanyaya ilişkin tüm maliyetler ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  tarafından Müşteriye fatura edilebilecektir.
 
 1. Kampanyalar Sadece ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ POS sistemi ile yapılan ödemelere ilişkin olarak düzenlenebilir.
 
 1. Kampanyalar ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  tarafından belirlenen süre, ürün ya da ürün grubu, banka ve taksit seçeneği ile kısıtlanabilir.
 
 1. ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  kampanya şartlarına uyulmaması durumunda Müşteriye kampanya genel koşullarında belirtilecek oran ve/veya ceza-i “Hizmet Bedeli” faturalama hakkına sahiptir. MÜŞTERİ, ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ’in bu hizmet bedeline hakkı olduğunu, bu hizmet bedeli ve KDV tutarının, cari hesabından direkt düşüleceğini, cari hesabında yeterli bakiyenin bulunmaması halinde ise kesilecek fatura tutarını fatura tarihinden itibaren 7 gün içinde ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ’ya ödeyeceğini peşinen kabul eder.
 
 1. Ödemenin gerçekleşmemesi durumunda ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ , herhangi bir bildirim yapılmadan elindeki teminat evraklarını tek taraflı ve ihbarsız olarak derhal işleme koyma hakkına sahiptir.
 
 1. Farklı ürün grupları için ilan edilecek kampanya şartları bağımsız kampanyalardan oluşmakta olup bir kampanyanın şartlarının bir diğer kampanya için kullanılması mümkün değildir.
 
 1. Aynı ürün grubu için aynı şartlarla dahi olsa farklı zaman dilimleri için ilan edilen kampanyalardan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin bir sonraki kampanyaya devri mümkün değildir.
 
 1. ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  tek taraflı olarak “Www.arneyazilim.com.tr” ve / veya ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ POS sistemi üzerinden ilan ederek bildirimde bulunup herhangi bir zamanda kampanya ve/veya kampanyaları tamamen ya da kısmen durdurma / değiştirme hakkına sahiptir. Bu durumda Müşterinin kazanılmış hakları saklıdır.
 
 7. Süre
 
Bu sözleşmenin başlangıç tarihi imza tarihi olup, süresizdir.
 
 8. Sözleşmenin Sona Ermesi
 
 1. İşbu sözleşme ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  tarafından, her zaman, herhangi bir ihbar süresine tabi olmaksızın derhal feshedilebilir. Bu fesihle birlikte Temlikname, otomatik virman talimatı ve POS ya da Sanal POS Tahsis Sözleşmesi de konusuz kalacağından MÜŞTERİ sistemden çıkarılmış olacaktır. Keyfiyetten Banka da derhal haberdar edilerek, bu sözleşmeye bağlı olarak yürütülen tüm ticari faaliyet sona erdirilecektir. Ancak, fesih tarihine kadar, bu sözleşmenin, taraflar arasındaki hak ve borçların tasfiyesi amacına yönelik olan hükümleri uygulanmaya devam edilecektir.
 
Ön koşullardan “ ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ .com.tr” üyeliği, ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ POS üyeliği ve gereklilikleri en az birinin herhangi bir sebeple hükümsüz kalması halinde bu sözleşme ve tüm ekleri de kendiliğinden sona erecektir. Ancak sözleşmenin ilgili hükümleri, karşılıklı hak ve alacakların tasfiyesi sonuçlandırılıncaya kadar sınırlı olarak, yürürlükte kalmaya devam edecektir
 
 1. Fesih tarihinde, bu sözleşmeye bağlı olarak, Müşterinin ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  adına doğmuş ve doğacak cari hesap alacağı olduğunda, bu alacağı da nakit olarak ödenmeyecek ve mal olarak tediye edilecektir. Ayrıca bu bedellere fesih tarihinden sonra da faiz, kur farkı v.s. uygulanmayacaktır.
 
 
 1. Müşterinin sözleşmeyi ihlal etmesi nedeniyle akdin feshi halinde, ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ’nın uğrayacağı tüm zararları (müspet, menfi, munzam) MÜŞTERİ tazmin etmek zorundadır.
9.Yetkili Mahkemeler
 
Herhangi bir uyuşmazlık durumunda BAKIRKÖY mahkemeleri yetkilidir.
 
10.Her Türlü Adres, Ünvan, Nev’i Değişikliği Durumu
 
İş bu sözleşme ve ekleri taraflardan herhangi birinin unvan ya da nev-i değişikliğine gitmesi durumunda aksi yazılı olarak taraflarca kararlaştırılmadığı sürece geçerliliğini sürdürecektir. Bununla birlikte taraflardan birinin iş bu sözleşmede yer alan adres ya da unvanının değişmesi ya da nev-i değişikliği olması halinde bu durumu 15 gün içerisinde yazılı olarak diğer tarafa bildirmekle yükümlüdür. ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  bildirim yükümlülüğünü “www.arneyazilim.com.tr”den yapacağı duyuru ile de yerine getirebilir bu duyuru bu madde hükmü çerçevesinde yazılı bildirim olarak kabul edilir.
 
İşbu sözleşme 10 maddeden oluşmakta olup iki nüsha halinde düzenlenmiş ve tarafların her birine birer nüshası sunulmuştur.
 
Tarih :      /       /20        Tarih :      /       /20       
 
 
MÜŞTERİ
 
 
:                                                               
ARNE YAZILIM BLŞ. DANŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  
                                                                   Yetkili :                                                              _
 
Yetkili
 
:                                                               
 
Yetkili :                                                              _
İmza ve Kaşe  
 
 
 
3dSecureLoader
3D Secure Ödeme İşlemi için
Bankanıza Yönlendiriliyorsunuz...