Hizmet Şartları

Arne Yazılıma’ a Hoşgeldiniz.

Arne Yazılım Bilişim Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti   (“Arne Yazılım”) sahibi olduğu www.arneyazilim.com.tr’a hoş geldiniz.

Arne Yazılım, seçkin Müşterilerine/ Müşterilerine, seyahatleriyle bağlantılı olarak anlaşmalı olduğu işletmelerde (bundan böyle “Hizmet Veren/İşletme” olarak anılacaktır) ilgili şartlarla ve süreyle sınırlı olarak indirimli olarak E-Ticaret Paketi / Seo Paketi / Web Tasarım Paketiları online olarak yapabilme (“Kampanya”) imkanı vermek üzere tasarlanmıştır ve bu sözleşme Müşterilerin site kullanım ve bu Kampanyalardan yararlanma şartlarını düzenlemektedir (İşbu sözleşmede içinde geçen Kampanya terimi 4077 Sayılı Kanun madde 7’de hükme bağlanan kampanya niteliğinde olmayıp sözlük anlamı ile kullanılmaktadır.).

Eğer bu sayfada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen www.arneyazilim.com.tr sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurmanız, bu sayfalarda yazılı olan şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Arne Yazılım aşağıda belirtilen genel ve özel koşulları kısmen veya tamamen dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu takdirde Kullanım Şartları yeni haliyle, değişiklik tarihi de belirtilerek siteye konulacaktır. Kullanım şartlarında olabilecek değişiklikleri görmeniz için, www.arneyazilim.com.tr’u ziyaret ettiğinizde sık sık bu sayfayı da okumanızı tavsiye ederiz.

www.arneyazilim.com.tr’a Üye olmak ve verilen hizmetlerden yararlanmak, aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir. Bununla birlikte, ileride sunulan hizmetlerin bir kısmı veya tamamı ücretli hale getirilebilir, farklı ücretli ve ücretsiz Üyelik biçimleri oluşturulabilir.

Bu kullanım şartlarına aykırılık halinde site yönetimi, Üyenin site kullanımını engelleyebilir ve bu tür girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar.

1.     Kullanım ve Güvenlik

1.a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgiler siteye kaydedilemez.

1.b. Sitede yer alan çalışmalar ve içerik kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılamaz veya kullanılmaya çalışılamaz.

1.c. Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanılamaz, faaliyetler yapılamaz, yapılmaya çalışılamaz ve bilgiler alınamaz, silinemez, değiştirilemez.

1.d. Üye hesabını başkasıyla paylaşmamak, başkasına devretmemek, hesabına erişim bilgilerinin ve hesabının güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir işlem yapmamakla yükümlüdür. Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması veya bunların üçüncü kişiler tarafından kötü niyetle kullanılması durumundan ve bu kullanımların her türlü sonucundan doğrudan Üye sorumludur. Üye bu kullanımlar bakımından Arne Yazılım’in hiçbir sorumluluğu olmadığını, Arne Yazılım’a karşı hiçbir suçlama ve tazminat talebi yöneltemeyeceğini kabul etmektedir. Arne Yazılım’in bu tür usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit yükümlülüğü de bulunmamaktadır. Üyenin, böyle bir kullanım olması halinde, vakit geçirmeksizin Arne Yazılım’a haber vermesi gerekmektedir. Aynı şekilde Üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi, diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Üyeye aittir.

1.e. Üyenin, Arne Yazılım Kampanyalarının, Arne Yazılım’in satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir açığından (teknik, vs.) faydalanarak,Arne Yazılım’a zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, Kampanya veya satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması gibi Arne Yazılım’in Kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin kötÜye kullanılmasının Arne Yazılım tarafından tespit edilmesi durumunda, Arne Yazılım’in kanundan doğan tüm haklarının yanında, söz konusu işlemleri iptal etme; kullanıcının Üyeliğine son verme hakkı bulunmaktadır.

1.f. Arne Yazılım üzerinden bir kısım hizmetlerin alınabilmesi ve işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için en az (18) yaşın doldurulmuş olması gerekebilir. Arne Yazılım, gerektiği durumlarda, reşit olmayan Üyelerden kendi ebeveynlerinden onay belgesi getirmelerini talep edebilir. Bu durumda, Üyelik veya belirli bir hizmetten faydalanmayı talep eden kişinin veya Üyenin söz konusu talebi en geç bir (1) gün içerisinde cevaplandırma yükümlülüğü bulunmaktadır. Aksi takdirde, kişinin Üyelik başvurusu geçersiz kılınır. Bu kişinin Üye olması halinde ise, Arne Yazılım söz konusu hizmeti veya Üyeliği sonlandırabilir.

On sekiz (18) yaşından küçük olanlar fiil ehliyetini gerektiren hiçbir işlemin tarafı olamazlar (bununla sınırlı olmamak üzere Site’de sunulan Kampanyalardan yararlanamazlar), Arne Yazılım tarafından düzenlenebilecek piyangolara, çekilişlere ve benzeri kampanya ve düzenlemelere katılamazlar, katılmış olsalar dahi ikramiye kazanmaları halinde bu ikramiyeler kendilerine verilmez.

Arne Yazılım şirket politikası, iş modeli veya hukuki mevzuata uygun olarak, kişilerin Üye olmaları veya mevcut Müşterilerin hizmetlerden bir kısmı veya tamamından faydalanmaları için zaman zaman, sürekli veya süreksiz olarak, bildirmeksizin ve Arne Yazılım’a herhangi ek bir yükümlülük getirmeksizin, yaş sınırı getirebilir. Söz konusu yaş sınırı veya yaş sınırları uygulamalarında, halihazırdaki Müşterilerin yaş sınırına uymaması durumunda herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın söz konusu Üyelikler en kısa sürede iptal edilecektir.

Arne Yazılım, bu madde kapsamında, kişilerin veya Müşterilerin yaşlarını Arne Yazılım’a bildirmelerini veya teyit etmelerini veya T.C. numarasına bağlı kimlik kontrolü gibi metodlarla belgelendirmelerini ve doğrulamalarını talep edebilir. Bu durumda, Üyelik talep eden kişinin veya Üyenin söz konusu talebi en geç bir (1) gün içerisinde cevaplandırma yükümlülüğü bulunmaktadır. Aksi takdirde, kişinin Üyelik başvurusu geçersiz kılınır veya Arne Yazılım’in söz konusu Üyeliği sonlandırma hakkı doğar. Üye, hizmetin ve sanal ortamların özü icabı, şirket politikalarının, iş modelinin veya hukuki mevzuatın sıklıkla ve radikal olarak değişebileceğinin bilincinde olduğunu peşinen kabul eder.

1.g. Her bir Üyelik sadece tek bir kişiye ait olabilir. Kullanıcılar Üyelik için sundukları kendilerine ait profilde sakladıkları bilgilerin kendilerine ait, doğru ve gerçek olduğunu garanti etmektedirler. Aynı şekilde, tek bir kişi birden fazla Üyelik tesis edemez. Her iki durumda da, fark edilmesi halinde, herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın, Arne Yazılım tarafından Üyelikten çıkartılacaklardır. Ayrıca Üyelik sürekli veya geçici olarak bir başkasına devredilemez, kullandırılamaz.

2.     İçerik Kullanımı

2.a. www.arneyazilim.com.tr’da sunulan görsel, yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. www.arneyazilim.com.tr'un içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyon ya da seslerin her hakkı saklıdır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya Arne Yazılım’in izni olmadan link vermek yasaktır.

2.b. Bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı Arne Yazılım'a ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır. Bunun yanında, site içeriğinde yer alan bütün grafikler, yazılar, görüntüler, bilgi, tasarım ve veri tabanının oluşturulmasında kullanılan her türlü yazılım, fikri mülkiyet hakları kapsamında ilgili mevzuat uyarınca korunmaktadır.

2.c. www.arneyazilim.com.tr, her türlü yorum ve eleştiriye açıktır. Sitemize iletilen tüm bu yorum ve eleştiriler mülkiyetimizde olup, pazarlama amacıyla kullanılabilir.

3.     Sorumluluklar

3.a. www.arneyazilim.com.tr’u ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet verebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, içerik bölümümüzü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliğine gittiğimiz firmalarla paylaşılmaktadır. Amacımız, sitenin sizin istediğiniz özelliklerde olmasını ve site gelişimini sağlamaktır. Kullanıcılar bu sözleşme şartlarını kabul ederek siteyi kullanmaya başladıkları takdirde, bu tip bilgilerin Arne Yazılım tarafından, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, üçüncü kişilerle paylaşılmasına peşinen muvafakat etmektedirler.

3.b. Kişi, kayıt işlemlerini tamamlayıp elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, www.arneyazilim.com.tr’a Üye olup, elektronik posta adresini ve şifresini girerek www.arneyazilim.com.tr sitesini kullanmaya başlayabilir.

3.c. Üye, www.arneyazilim.com.tr sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Arne Yazılım’in hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üyeye aittir.

3.d. Üyenin, site aracılığıyla beyan edeceği her türlü fikir ve düşünce tamamen kendi kişisel görüşüdür ve sadece kendisini bağlar. Site, siyasi ve felsefi propaganda amaçlı görüş ve bildiri yayınlanması için kullanılamaz, sitede haksız rekabete yol açan ve ilgilinin kişisel ve/veya ticari itibarını zedeleyecek tarzda hiçbir davranış veya yorumda bulunulamaz ve sitede toplumun zararına olabilecek ya da genel ahlaka ve yasalara aykırı herhangi bir amaç güden etkinlik ve telkinlerde bulunulamaz. Belli bir politik görüşü destekleyici, hakaret, tehdit, taciz amacı taşıyan söz ve tasarruflarda bulunulamaz. Bu bakımdan Üye, T.C. Anayasası, Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar kapsamında suç sayılan veya tazminat gerektiren kamu güvenliği, milli birlik ve beraberliği bozucu, genel ahlaka, kamu menfaatine ve temel hak ve özgürlüklere aykırı, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi hususların site aracılığıyla paylaşılamayacağını bildiğini, aksi şekilde davranması durumunda kendisinin bizzat sorumlu olacağını peşinen kabul eder. Üye, Arne Yazılım ve yetkililerinin bu nedenle muhatap olacağı her türlü talebi karşılamakla ve ödemek zorunda kalacağı para cezaları dahil her türlü tazminatı Arne Yazılım ve yetkililerine ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda Üye, ifşa edilen düşünce, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, yorum gibi materyalin niteliğinden ve içeriğinden resmi kurum, kuruluşlar, üçüncü kişiler yanında Arne Yazılım’ e, ortaklarına ve yöneticilerine karşı da münferiden sorumludur.

3.e. İşbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya www.arneyazilim.com.tr sitesinde bildirilen genel kurallara uymaması nedeniyle, Arne Yazılım tarafından geçici veya sürekli olarak Üye' nin www.arneyazilim.com.tr'dan yararlanması engellenebilir ve/veya Üyeliği iptal edilebilir.

3.f. Üye, diğer Müşterilerin ve ziyaretçilerin www.arneyazilim.com.tr’u kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Üye, diğer Müşterilerin özel, gizli programlarına, dosyalarına, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde Üyeliği sonlandırılacağı gibi bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

3.g. Üye, siteye konulmak üzere Arne Yazılım’ e verdiği ve site üzerinden ifade ettiği, yüklediği tüm düşünceler, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi fikri eserleri dahil olmak üzere her türlü içeriğin tüm haklarına tek başına tartışmasız sahip olduğunu veya onları kullanma, yayma, çoğaltma, umuma arz etme, ticaret mevkiine koyma vs konularda hak ve yetkisi olduğunu ve bu haklar üzerinde herhangi üçüncü bir şahsın bir hakkı ve ilgili talebi olmadığını, aksi durumlarda Arne Yazılım’ e yönelik her türlü takip ve talepten bizzat sorumlu olduğunu açıkça beyan, kabul ve taahhüt eder. Arne Yazılım’ in bu beyanın doğruluğu konusunda herhangi bir kontrol yapma zorunluluğu bulunmamaktadır, ancak gerektiğinde Üyenin bu durumu tevsik etmesi için belge talep edebilir.

Üye, hiçbir şekilde telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet hakları mahfuz olan bir içeriği, ticari markayı veya diğer müseccel bilgiyi, bu hakların sahibinin önceden vermiş bulunduğu yazılı bir muvafakatı olmadan, siteye ekleyemez, dağıtamaz veya kopyalayamaz. Arne Yazılım 5651 sayılı Kanun uyarınca, Üye tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Üye siteye sağladığı içerikten tek başına sorumludur.

3.h. Arne Yazılım ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve Arne Yazılım tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden ve hasar görmesinden Arne Yazılım sorumlu tutulamaz.

3.i. Üye, Arne Yazılım’ den kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve  her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan haklara dair uyarı ve notlarını silemez veya çıkartamaz.

3.j. Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, Üye tarafından www.arneyazilim.com.tr üzerinden her zaman yapılabilir. Üyeliğinizin sonlandırılmasını istiyorsanız, info@arneyazilim.com.tr 'a mesaj atabilirsiniz. Üyeliğini sonlandıran kullanıcının siteye sonlandırdığı Üye profili ile giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder. Ancak kişi tekrar Üye olmak istediğinde, ilkinden bağımsız yeni bir Üyeliği her zaman oluşturabilir. Sözleşmenin Üye tarafından sonlandırılması, Üyenin sağlamış olduğu içeriğin sistemden çıkartılması veya görünmez hale getirilmesi anlamına gelmeyeceği gibi, Arne Yazılım’ in bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye dondurarak iptal ettiği Üyeliğini, Arne Yazılım’ e mevcut elektronik-postası ve şifresi ile giriş yaparak tekrar başlatabilir. Bu durumda, Üyeliğini başlattığı andaki geçerli sözleşmedeki şartları kabul etmiş sayılır.

3.k. Arne Yazılım ya da Üyenin kendisi tarafından sonlandırılan Üye hesabına ait her türlü kaydı Arne Yazılım silip silmemekte serbesttir, Üye veri tabanında saklanan veya silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Verdiğiniz bilgiler Arne Yazılım tarafından veri amaçlı kullanılabilir.

I. Kişisel bilgiler olarak tanımlanan; adınız ve soyadınız, doğum tarihiniz, adres bilgileriniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz Arne Yazılım’ le paylaştığınız sürece sitemizdeki hizmetlerden rahatça faydalanabilmeniz amacıyla saklanmaktadır.

II. Sitemizde tarafımızca saklanmış olan bilgiler, sunmuş olduğumuz hizmetlerden faydalanmak ve bir satış anlaşması yapmak için kullanılmaktadır. Bahse konu olan bu bilgiler, bir satış anlaşması esnasında kullanıcılarımızın tercihleri doğrultusunda üçüncü kişiler ile paylaşılabilir.

III. Kullanıcılarımızın kişisel bilgilerini devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi gibi durumlarda, kanuni ve yasal sebeplerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurum ve kuruluşları ile paylaşabiliriz.

IV. Bu siteden toplanan bilgiler şirketin satılması, birleşmesi veya yeniden yapılandırılması gibi durumlardan kaynaklanan şirket yapısındaki değişikliklerde üçüncü şahıs ya da kuruluşlara satılabilir veya devredilebilir.

Hizmetin özü icabı, Üyenin sağladığı içeriğin bir kısmı veya tamamı sitede, diğer Müşterilerin hizmeti aksamadan veya bütünüyle almalarını temin etmek için görünür halde kalabilir. Aynı şekilde hizmet' in özü icabı, Üyenin, sunduğu içeriği Üyeliği sırasında siteden geri çektiği haller haricinde, sözleşmenin Üye tarafından sonlandırılması veya Üyeliğinin dondurulması durumlarında dahi, söz konusu içerik geri dönülemez olarak Arne Yazılım veri tabanına işlenmekte olduğundan, Arne Yazılım’ in işbu madde kapsamındaki içerikle ilgili oluşmuş olan tüm hakları aynen devam eder.

3.l. Müşterilerin birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluklarındadır.

3.m. Arne Yazılım bu sitede ziyaretçilere bilgi sağlamak ve kolaylık sağlamak amacı ile veya değişik sebeplerle link verdiği (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar), tanıtımını veya reklamını yaptığı sitelerin içeriğinden veya bu sitelerin sahibi gerçek kişi veya tüzel kişilerin sağladığı hizmetlerden, veya sattığı ürünlerden sorumlu değildir, bunlarla ilgili riskler ziyaretçilere aittir.

3.n. www.arneyazilim.com.tr, kullanım şartları, gizlilik politikası ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, Üyeliğinize bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

3.o. Üye, siteyi herhangi bir ürünün veya hizmetin satışına veya tanıtımına yönelik etkinlik de dahil olmak ve fakat bununla kısıtlı olmaksızın herhangi bir ticari amaç ve faaliyet için kullanamaz. Üye, hizmet üzerinden diğer www.arneyazilim.com.tr Müşterilerinden doğrudan veya dolaylı olarak ticari kazanç sağlayıcı faaliyetlerde de bulunamaz. Üye diğer www.arneyazilim.com.tr Müşterilerinden ticari veya başka amaçlı olarak elektronik posta, telefon numarası dahil olmak üzere herhangi kişisel bilgi toplayamaz.

3.p. Üye Arne Yazılım ile yazılım, içerik, hizmet veya siteyi oluşturan öğelerinin bir kısmını veya tamamını kopyalama, örnek alma, veya başkaca esinlenme şeklinde, bu sözleşmede belirtilen hizmetin verilmesi kapsamında, doğrudan veya dolaylı olarak Arne Yazılım’ in haklarını ihlal etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

3.r. Sitenin belirli yerlerinde, bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen ilgili kuralları kabul etmiş sayılır.

3.s. Üye, Arne Yazılım’ in hiçbir şekilde hizmet sağlayıcısı olmadığını aksine sadece Hizmet Veren/ İşletme ile Üye arasında aracı olduğunu ve Üye ile İşletme arasında satın alınan hizmete dayanan ilişkinin tarafı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu çerçevede, “Hizmet Veren/İşletme” tarafından sunulacak hizmetler bu sözleşmenin konusu olmadığı gibi, Arne Yazılım’ in taahhüt ve garantisi altında değildir. Bu bakımdan, Arne Yazılım’ in rolü hizmetin/ürünün sağlayıcısı İşletme ile Üyeyi internet ortamında buluşturan platform olarak yorumlanmalıdır. Arne Yazılım, İşletme tarafından Üyeye sunulan ve/veya sağlanan hizmetin kusurlu ya da ayıplı olması ve/veya belirlenen süre içerisinde sunul(a)maması/sağlan(a)maması dolayısıyla sorumlu değildir. Üye, bu türlü talepleri yalnızca İşletme'ye karşı ileri süreceğini, Arne Yazılım’ e karşı her hangi bir talepte bulunmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

3.t. Üyelere ait bilgilerin gizliliğini korumaya yönelik prensip ve uygulamaları öğrenmek için lütfen "Gizlilik Politikası" sayfasını ziyaret ediniz.

3.u. Üye, Üyelik tarihinden itibaren bu Kullanım Şartları’ nın tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Üye işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Arne Yazılım’ in uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup, Arne Yazılım, Üyenin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üyeye aynen rücu hakkına haizdir.

3.v. Üye, işbu Üyelik ve kullanım koşullarını okuyup kabul ettikten sonra kendisine Arne Yazılım tarafından gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere, onay vermiş addolunacaktır. Bu kapsamda Üye, Arne Yazılım tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile Üye' den başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama veya reklam amacıyla elektronik ileti gönderebileceğini kabul etmiştir.

Üye dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilecek olup; bunun için, Arne Yazılım’ e çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak, bu yöndeki talebi iletmesi yeterli olacaktır. Arne Yazılım, vazgeçme talebinin kendisine kolay bir yolla ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlayacak olup; talebin alınmasını müteakip Arne Yazılım derhal bu talebin gereğini yerine getirecektir.

4.     Arne Yazılım’un Hak ve Sorumlulukları

4.a. Arne Yazılım, Üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, Üyenin paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin hiç bir şekilde hizmetin ifası ve yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Üyenin www.arneyazilim.com.tr sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, Üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, Arne Yazılım ilgili Üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

4.b. Arne Yazılım, hizmeti ''olduğu gibi,'' ''tüm hatalarıyla ile birlikte'' ve ''kullanıma sunulduğu haliyle'' vermektedir. Arne Yazılım, hizmet ile ilgili herhangi bir açık veya örtülü garanti veya teminat vermemektedir. Bu bağlamda, Arne Yazılım herhangi bir servis seviyesi ve/veya güvenlik seviyesi de garanti etmemektedir. Satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, işçilik ve ihlal bulunmaması da dahil zımni garantiler de kapsam dışında tutulmuştur. Arne Yazılım taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. Arne Yazılım’in her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Yenilenmiş güncel kullanım şartları yine aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile www.arneyazilim.com.tr sitesinde yayınlanacak, gerek görüldüğü takdirde elektronik posta ile Üyeye bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, www.arneyazilim.com.tr’da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve www.arneyazilim.com.tr sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek sorumluluğu Üyeye ait olduğundan, Üye değişikliklerden haberdar olmadığını hiçbir zaman iddia edemez.

Üyenin sunulan hizmet ile ilgili bir çekince duyması durumunda, hizmetten faydalanmayı hemen durdurması ve bu sözleşmeyi uygun şekilde sonlandırması gerekir.

İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri www.arneyazilim.com.tr sitesine göndermiş olan Üyenin Üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın Arne Yazılım tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.

4.c. Arne Yazılım, sitede veya serviste mevcut olan her türlü içerik ya da bilginin arızasız, hatasız, kusursuz, virüssüz veya Üyenin yazılımını, verilerini veya cihazını değiştirebilecek, silebilecek her türlü şeyden arınmış olduğu konusunda hiçbir garanti vermemektedir. Site yoluyla yapılan her türlü içerik veya diğer materyal görüntülemesi veya yükleme işleminin sorumluluğu tamamen Üyeye aittir.

Hiçbir durumda Arne Yazılım’in site ya da herhangi bir içeriği kullanma veya kullanamamadan kaynaklanan (buna sayılacaklarla sınırlı olmamak üzere sözleşme ihlali, ihmal de dahildir) herhangi bir özel, ikinci derecede, önemli, örnek niteliğinde, ceza gerektiren, doğrudan veya dolaylı hasarlardan dolayı, bu hasarların doğabileceğine ilişkin olarak daha önce bilgilendirilmiş olsa da ve bu hasarların nedeni ne olursa olsun, hiçbir sorumluluğu yoktur (bunlara sayılacaklarla sınırlı olmamak üzere iş kaybı, kâr kaybı, çıkar kaybı, itibar kaybı, veri kaybı, program veya bilgi kaybı ve benzerleri de dahildir).

4.d. Arne Yazılım’in özellikle aşağıdaki nedenlerden kaynaklanan hasarlar için hiçbir sorumluluğu yoktur: (a) Site’deki veya herhangi bir içerikteki, ya da herhangi bir üründeki, maldaki, yazılımdaki, bilgideki veya hizmet yoluyla sağlanan ya da indirilen hizmetlerdeki, yanlışlar, hatalar veya kusurlar, (b) Her türlü virüs, yazılım arızaları ya da benzer mekanizmalar.

4.e. Arne Yazılım, Üye hakkında doğrudan veya dolaylı olarak her türlü bilgiyi toplayabilir, bilgiyi Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının ve bu sözleşmenin Arne Yazılım’e tanıdığı haklar kapsamında satış faaliyetleri de dâhil her türlü ticari faaliyette Üyenin yasal çerçevedeki haklarına zarar vermeyecek şekilde en geniş şekliyle kullanabilir.

4.f. Hizmet'in özü icabı, Arne Yazılım, sitede Üyeler için belirlenmiş profillerde Üye profiline ait varsayılan ayarları, Üyeye ait gizlilik seçenekleri de dahil ve fakat bunlarla kısıtlı olmamak üzere, sitedeki tüm değişken veya varsayılan ayarların hepsini veya bir kısmını Üyeye bildirmeksizin değiştirebilir. Bu değişiklikleri takip etmek Üyenin sorumluluğundadır.

4.g. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Arne Yazılım gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Bu tanımlama ile mücbir sebep kavramına giren ve burada sayılmamakla birlikte hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Arne Yazılım, bu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Arne Yazılım için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Arne Yazılım’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

4.h. Arne Yazılım, sitede bulunan tüm içeriğin doğruluğunu kontrol etmek için elinden gelen çabayı sarf etmektedir Bir Kampanya'nın www.arneyazilim.com.tr sitesinde yapılan sunumu, siteye girildiği anda doğrudur. Ancak Kampanya içeriğinde değişiklikler olabilir. Arne Yazılım bu bakımdan sayfalarında her türlü değişiklik ve yeniliği istediği anda yapabilir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir E-Ticaret Paketi / Seo Paketi / Web Tasarım Paketi, satış veya bilgi hatasından dolayı Arne Yazılım sitesi ve yetkililerine sorumluluk yüklenemez.

4.i. Arne Yazılım’in bu kullanım koşulları ve kullanıcının Üyeliği çerçevesinde herhangi bir şekilde sorumlu kabul edilmesi halinde, hiçbir şekilde hile ve ağır kusuru dışında sorumlu tutulamayacaktır.

 

3dSecureLoader
3D Secure Ödeme İşlemi için
Bankanıza Yönlendiriliyorsunuz...